bip.gov.pl
A A A K
Zespół Szkół Szpitalnych w Szczecinie

Deklaracje dostępności

Deklaracja dostępności Strony internetowej Zespołu Szkół Szpitalnych w Szczecinie

Zespół Szkół Szpitalnych w Szczecinie zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych.

Deklaracja dostępności dotyczy strony internetowej http://sszpitalne.edu.pl/

Data publikacji strony internetowej: 15.10.2003 r. . Data ostatniej dużej aktualizacji: 14.03.2021 r.


Strona internetowa jest częściowo zgodna z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych z powodu niezgodności lub wyłączeń wymienionych poniżej:
Brak jest tekstowych zamienników wszystkich treści nietekstowych.
Brak jest rozwiązań alternatywnych dla mediów opartych na czasie.
Nie wszystkie treści są prezentowane na różne sposoby.
Brak jest dostępu do wszystkich funkcjonalności za pomocą klawiatury. Nie zapewniono użytkownikom obsługi funkcjonalności strony w sposób inny niż klawiatura
Niektóre treści zamieszone na stronie mogą być zbyt skomplikowane i wymagać umiejętności czytania na poziomie przekraczającym gimnazjalny.
Niektóre zamieszczone informacje występują w postaci skanów z uwagi na charakter informacji jaki jest niezbędny do ich opublikowania.
Brak jest formularza kontaktowego posiadającego etykiety tekstowe powiązane z polami. Możesz skontaktować się z nami pisząc na adres e-mailowy lub dzwoniąc
do nas. Dane teleadresowe są w zakładce kontakt.

Spełnienie wszystkich wymagań związanych z zapewnieniem pełnej dostępności strony w chwili obecnej przekracza finansowe i techniczne możliwości szkoły.

Oświadczenie sporządzono dnia 18.03.2021 r.

Deklarację sporządzono na podstawie samooceny przeprowadzonej przez podmiot publiczny.

Na tej stronie internetowej można korzystać ze standardowych skrótów klawiaturowych.

Informacje zwrotne i dane kontaktowe. Informacje na temat procedury

Potrzebujesz informacji w innej formie niż prezentowana na stronie internetowej? Skontaktuj się z nami!

W zgłoszeniu podaj:
• adres internetowych strony, na której jest niedostępna dla Ciebie treść,
• swoje imię i nazwisko,
• swoje dane kontaktowe (np. numer telefonu, e-mail
• informacje, jaki sposób przekazania informacji jest dla Ciebie najwygodniejszy (np. druk powiększony, alfabet Braille’a, informacja dźwiękowa),

Na tej stronie internetowej są problemy, które według Ciebie, wynikają z niespełnienia wymogów dostępności cyfrowej? Zgłoś to do nas.

Za wszystkie kwestie związane z dostępnością cyfrową i udostępnianiem treści z tej strony internetowej odpowiada Justyna Krakowiak-Misiuna. Kontakt mailowy – zsszp@miasto.szczecin.pl lub telefoniczny - +48 91 88 06 579

Obsługa wniosków i skarg związanych z dostępnością


Na Twoje zgłoszenie odpowiemy najszybciej jak to możliwe, nie później niż w ciągu 7 dni od jego otrzymania.

Jeżeli ten termin będzie dla nas zbyt krótki poinformujemy Cię o tym. W tej informacji podamy nowy termin, do którego poprawimy zgłoszone przez Ciebie błędy lub przygotujemy informacje w alternatywny sposób. Ten nowy termin nie będzie dłuższy niż 2 miesiące.

Jeżeli nie będziemy w stanie zapewnić dostępności cyfrowej strony internetowej lub treści, z Twojego zgłoszeniu, zaproponujemy Ci dostęp do nich w alternatywny sposób

Jeżeli nasze działania nie będą dla Ciebie zadowalające, możesz zgłosić skargę do dyrektora Zespołu Szkół Szpitalnych w Szczecinie mailowo – zsszp@miasto.szczecin.pl lub telefonicznie - +48 91 88 06 579 Jeżeli nadal będziesz mieć uwagi do naszych działań związane z dostępnością cyfrową możesz zgłosić je do Rzecznika Praw Obywatelskich.

Dostępność architektoniczna

Zespół Szkół Szpitalnych w Szczecinie, ul. Unii Lubelskiej 1, 71-252 Szczecin

1. Szkoła prowadzi swoją działalność dydaktyczno-wychowawczą bezpośrednio na oddziałach dziecięcych znajdujących się w czterech szczecińskich szpitalach:
- SPSK Nr 1 PUM, ul. Unii Lubelskiej 1, 71-252 Szczecin,
- SPSK Nr 2 PUM, Al. Powstańców Wielkopolskich 72 70-111 Szczecin,
- SPS ZOZ „ZDROJE”, ul. Mączna 4, 70-780 Szczecin
- SPWSZ, ul. Arkońska 4, 71-455 Szczecin

2. Pomieszczenia administracyjno- biurowe znajdują się w dwóch lokalizacjach:
- SPSK Nr 1 PUM, ul. Unii Lubelskiej 1, 71-252 Szczecin: Na teren szpitala należy dostać się wejściem od ul. Unii Lubelskiej znajdującym się w pobliżu Kliniki Świętego Mikołaja (Budynek oznaczony literą M na tablicach informacyjnych znajdujących się na terenie szpitala), minąć Klinikę i kierować w stronę bufetu. Do budynku prowadzą dwa wejścia ze schodami, a pomieszczenia: księgowość, pokój nauczycielski i gabinet dyrektora znajdują się w piwnicy na terenie szatni studentów PUM. Aby dostać się do pomieszczeń konieczne jest pokonanie schodów, niestety na chwilę obecną nie posiadamy windy, ani żadnych udogodnień architektonicznych dla osób niepełnosprawnych. Przed budynkiem znajdują się wyznaczone miejsca parkingowe dla osób niepełnosprawnych. Do budynku nie można wejść z psem przewodnikiem. W budynku nie zastosowano oznaczeń w alfabecie Breill’a. W budynku nie zainstalowano żadnych udogodnień dla osób niedosłyszących lub niesłyszących.
- SPS ZOZ „ZDROJE”, ul. Mączna 4, 70-780 Szczecin: Na teren szpitala można dostać się
od ulicy Mącznej. Pomieszczenia: pokój nauczycielski, sekretariat, gabinet dyrektora znajdują się w pawilonie oznaczonym na planie szpitala nr 11, w budynku administracyjno-biurowym,
w piwnicy. Można dostać się do nich pokonując schody lub bezpośrednio z poziomu ulicy poprzez wjazd dla szpitalnych pojazdów dostawczych. Niestety na chwilę obecną nie posiadamy windy, ani żadnych udogodnień architektonicznych dla osób niepełnosprawnych. Bezpośrednio przed budynkiem nie znajdują się wyznaczone miejsca parkingowe dla osób niepełnosprawnych. Do budynku nie można wejść z psem przewodnikiem. W budynku nie zastosowano oznaczeń w alfabecie Breill’a. W budynku nie zainstalowano żadnych udogodnień dla osób niedosłyszących lub niesłyszących.


Deklaracja dostępności BIP Zespołu Szkół Szpitalnych w Szczecinie

Zespół Szkół Szpitalnych w Szczecinie zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych.

Deklaracja dostępności dotyczy strony internetowej http://bip.sszpitalne.edu.pl

Data publikacji strony internetowej: 08.11.2007 r. . Data ostatniej dużej aktualizacji: 04.03.2021 r.

Strona internetowa jest częściowo zgodna z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych z powodu niezgodności lub wyłączeń wymienionych poniżej:
Brak jest tekstowych zamienników wszystkich treści nietekstowych.
Brak jest rozwiązań alternatywnych dla mediów opartych na czasie.
Nie wszystkie treści są prezentowane na różne sposoby.
Brak jest dostępu do wszystkich funkcjonalności za pomocą klawiatury. Nie zapewniono użytkownikom obsługi funkcjonalności strony w sposób inny niż klawiatura
Niektóre treści zamieszone na stronie mogą być zbyt skomplikowane i wymagać umiejętności czytania na poziomie przekraczającym gimnazjalny.
Niektóre zamieszczone informacje występują w postaci skanów z uwagi na charakter informacji jaki jest niezbędny do ich opublikowania.
Brak jest formularza kontaktowego posiadającego etykiety tekstowe powiązane z polami. Możesz skontaktować się z nami pisząc na adres e-mailowy lub dzwoniąc
do nas. Dane teleadresowe są w zakładce kontakt.

Spełnienie wszystkich wymagań związanych z zapewnieniem pełnej dostępności strony w chwili obecnej przekracza finansowe i techniczne możliwości szkoły.

Oświadczenie sporządzono dnia 18.03.2021 r.

Deklarację sporządzono na podstawie samooceny przeprowadzonej przez podmiot publiczny.

Na tej stronie internetowej można korzystać ze standardowych skrótów klawiaturowych.

Informacje zwrotne i dane kontaktowe. Informacje na temat procedury


Potrzebujesz informacji w innej formie niż prezentowana na stronie internetowej? Skontaktuj się z nami!

W zgłoszeniu podaj:
• adres internetowych strony, na której jest niedostępna dla Ciebie treść,
• swoje imię i nazwisko,
• swoje dane kontaktowe (np. numer telefonu, e-mail
• informacje, jaki sposób przekazania informacji jest dla Ciebie najwygodniejszy (np. druk powiększony, alfabet Braille’a, informacja dźwiękowa),

Na tej stronie internetowej są problemy, które według Ciebie, wynikają z niespełnienia wymogów dostępności cyfrowej? Zgłoś to do nas.

Za wszystkie kwestie związane z dostępnością cyfrową i udostępnianiem treści z tej strony internetowej odpowiada Justyna Krakowiak-Misiuna. Kontakt mailowy – zsszp@miasto.szczecin.pl lub telefoniczny - +48 91 88 06 579

Obsługa wniosków i skarg związanych z dostępnością

Na Twoje zgłoszenie odpowiemy najszybciej jak to możliwe, nie później niż w ciągu 7 dni od jego otrzymania.

Jeżeli ten termin będzie dla nas zbyt krótki poinformujemy Cię o tym. W tej informacji podamy nowy termin, do którego poprawimy zgłoszone przez Ciebie błędy lub przygotujemy informacje w alternatywny sposób. Ten nowy termin nie będzie dłuższy niż 2 miesiące.

Jeżeli nie będziemy w stanie zapewnić dostępności cyfrowej strony internetowej lub treści, z Twojego zgłoszeniu, zaproponujemy Ci dostęp do nich w alternatywny sposób

Jeżeli nasze działania nie będą dla Ciebie zadowalające, możesz zgłosić skargę do dyrektora Zespołu Szkół Szpitalnych w Szczecinie mailowo – zsszp@miasto.szczecin.pl lub telefonicznie +48 91 88 06 579. Jeżeli nadal będziesz mieć uwagi do naszych działań związane z dostępnością cyfrową możesz zgłosić je do Rzecznika Praw Obywatelskich.

Dostępność architektoniczna


Zespół Szkół Szpitalnych w Szczecinie, ul. Unii Lubelskiej 1, 71-252 Szczecin

1. Szkoła prowadzi swoją działalność dydaktyczno-wychowawczą bezpośrednio na oddziałach dziecięcych znajdujących się w czterech szczecińskich szpitalach:
- SPSK Nr 1 PUM, ul. Unii Lubelskiej 1, 71-252 Szczecin,
- SPSK Nr 2 PUM, Al. Powstańców Wielkopolskich 72 70-111 Szczecin,
- SPS ZOZ „ZDROJE”, ul. Mączna 4, 70-780 Szczecin
- SPWSZ, ul. Arkońska 4, 71-455 Szczecin

2. Pomieszczenia administracyjno- biurowe znajdują się w dwóch lokalizacjach:
- SPSK Nr 1 PUM, ul. Unii Lubelskiej 1, 71-252 Szczecin: Na teren szpitala należy dostać się wejściem od ul. Unii Lubelskiej znajdującym się w pobliżu Kliniki Świętego Mikołaja (Budynek oznaczony literą M na tablicach informacyjnych znajdujących się na terenie szpitala), minąć Klinikę i kierować w stronę bufetu. Do budynku prowadzą dwa wejścia ze schodami,a pomieszczenia: księgowość, pokój nauczycielski i gabinet dyrektora znajdują się w piwnicy na terenie szatni studentów PUM. Aby dostać się do pomieszczeń konieczne jest pokonanie schodów, niestety na chwilę obecną nie posiadamy windy, ani żadnych udogodnień architektonicznych dla osób niepełnosprawnych. Przed budynkiem znajdują się wyznaczone miejsca parkingowe dla osób niepełnosprawnych. Do budynku nie można wejść z psem przewodnikiem. W budynku nie zastosowano oznaczeń w alfabecie Breill’a. W budynku nie zainstalowano żadnych udogodnień dla osób niedosłyszących lub niesłyszących.
- SPS ZOZ „ZDROJE”, ul. Mączna 4, 70-780 Szczecin: Na teren szpitala można dostać się
od ulicy Mącznej. Pomieszczenia: pokój nauczycielski, sekretariat, gabinet dyrektora znajdują się w pawilonie oznaczonym na planie szpitala nr 11, w budynku administracyjno-biurowym,
w piwnicy. Można dostać się do nich pokonując schody lub bezpośrednio z poziomu ulicy poprzez wjazd dla szpitalnych pojazdów dostawczych. Niestety na chwilę obecną nie posiadamy windy, ani żadnych udogodnień architektonicznych dla osób niepełnosprawnych. Bezpośrednio przed budynkiem nie znajdują się wyznaczone miejsca parkingowe dla osób niepełnosprawnych.Do budynku nie można wejść z psem przewodnikiem. W budynku nie zastosowano oznaczeń w alfabecie Breill’a. W budynku nie zainstalowano żadnych udogodnień dla osób niedosłyszących lub niesłyszących.




Opublikował: Grzegorz Rynkiewicz
Publikacja dnia: 19.03.2021
Podpisał: Grzegorz Rynkiewicz
Dokument z dnia: 19.03.2021
Dokument oglądany razy: 923